Cofrestrwch ar gyfer y nosweithiau agored

Nos Fercher Tachwedd 21, 5pm - 8pm

Dewch i siarad â'r staff pwnc ac â'r myfyrwyr, i gael taith o gwmpas y Coleg, i gael gwybodaeth am y gwasanaethau mae'r Coleg yn eu cynnig, a llawer mwy!

Nosweithiau agored 21ain Tachwedd
Gwnewch gais nawr Cofrestriad Noson Agored
Alt (cy)
Llwyddiannus

Wnaeth 58% o fyfyrwyr ennill gradd A* - B ar Safon Uwch yn 2018 ac aeth dros 400 o fyfyrwyr ymlaen i'r brifysgol, ohonynt wnaeth 32% mynd i brifysgolion Grŵp 'Russell'. 

Alt (cy)
Cefnogol

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr. 

Alt (cy)
Ysgogol

P'un ai drwy eich llwybr dysgu neu weithgareddau allgyrsiol,  bydd Coleg Dewi Sant yn eich ysgogi a'ch herio. 

Mae'n bont ddelfrydol rhwng ysgol ac addysg uwch, lle cewch chi'ch annog i feddwl yn annibynnol a gwneud y gorau o'ch talentau a'ch gallu. 

Mark Leighfield, Pennaeth Coleg Catholig Dewi Sant

...Y peth pwysicaf yw bod diwylliant y coleg yn un o gynhwysiant a pharch beth bynnag fo'u cefndir, mae'n galluogi myfyrwyr i deimlo'n ddiogel ac yn hyderus.

Yr Athro Karen Holford FREng, parent

Mae gan Goleg Dewi Sant gofal bugeiliol rhagorol ac mae'r GCD yn darparu system cymorth werthfawr i lawer o fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol.

Bethan Lenz, Valedictorian 2016
Fideo Rhagarweiniol
Coleg Catholig Dewi Sant