YMGEISIO AR GYFER MIS MEDI 2022

Cwblhewch eich Cais

Croeso i Goleg Dewi Sant
Ymgeisio ar gyfer Medi 2022 NOSWAITH AGORED: 12fed Ionawr 2021
Alt (cy)
Ymgeiswyr

Yn ystod 2020, fe aeth 434 o fyfywyr ymlaen i Brifysgol. O’r rhain, fe aeth 44% i Brifysgolion Grŵp Russell, gyda 111 ohonynt yn mynd i Brifysgol Caerdydd. Derbyniodd Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt 5 o fyfyrwyr (4 yn Rhydychen ac 1 yng Nghaergrawnt). Mae 43% o’r myfyrwyr nawr yn astudio cyrsiau STEM yn y Brifysgol.

Alt (cy)
Rhieni

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr. 

Alt (cy)
Myfyrwyr

P'un ai drwy eich llwybr dysgu neu weithgareddau allgyrsiol,  bydd Coleg Dewi Sant yn eich ysgogi a'ch herio. 

Mae'n bont ddelfrydol rhwng ysgol ac addysg uwch, lle cewch chi'ch annog i feddwl yn annibynnol a gwneud y gorau o'ch talentau a'ch gallu. 

Mark Leighfield, Pennaeth Coleg Catholig Dewi Sant

...Y peth pwysicaf yw bod diwylliant y coleg yn un o gynhwysiant a pharch beth bynnag fo'u cefndir, mae'n galluogi myfyrwyr i deimlo'n ddiogel ac yn hyderus.

Yr Athro Karen Holford FREng, parent

Mae gan Goleg Dewi Sant gofal bugeiliol rhagorol ac mae'r GCD yn darparu system cymorth werthfawr i lawer o fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol.

Bethan Lenz, Valedictorian 2016
Fideo Rhagarweiniol
Coleg Catholig Dewi Sant