Poorya Moghbel

"Yn ddiweddar, wnes i raddio o Brifysgol Caerdydd gydag anrhydedd BSc o'r radd flaenaf mewn Fferylleg Meddygol. Rwyf yn astudio Meddygaeth yn y Brifysgol nawr trwy’r cynllun mynediad i raddedigion.

Rwyf yn ddiolchgar dros ben i staff Goleg Dewi Sant am yr effaith gadarnhaol maent wedi cael ar fy mywyd. Yn bennaf am ganiatáu i mi adeiladu sylfaen gadarn y gallaf dyfu ohoni. Ar ôl gadael fy ysgol uwchradd heb un TGAU ar radd A* a heb unrhyw syniad o’r hyn yr oeddwn i eisiau astudio yn y dyfodol, bu effaith negyddol ar fy hunanhyder.

Ces i fy nerbyn i’r Rhaglen Anrhydedd yn y Coleg, ac roedd yr adnoddau addysgol a gynigir a’r amgylchedd cynnes wedi dy alluogi i dyfu’n berson llawn hunan gymhelliant. Yn araf bach, roedd fy hyder yn tyfu a wnes i osod targedau uchelgeisiol, ond realistig, er mwyn fy ngwthio i gael tair gradd A yn fy Lefelau A. Wrth gwrs, doedd y llwyddiant yma ddim yn hawdd, ac roedd angen sawl awr o adolygu. Y gyfrinach syml am unrhyw lwyddiant yw bod yr arfer yn creu perffeithrwydd, ac roedd cael athrawon profiadol wedi gwneud y broses yn llawer haws!

Ar ddiwrnod fy nghanlyniadau, wnes i dderbyn AAA yn fy Lefelau A. Ond, ces i ddim cynigion i astudio Meddygaeth oherwydd fy nghanlyniadau TGAU. Ymgeisiais i astudio Fferylleg Feddygol, a wnes i ymgeisio ar gyfer Meddygaeth am yr ail dro ac unwaith eto roedd fy nghais yn aflwyddiannus. Felly, ar ôl cwblhau fy ngradd, wnes i ymgeisio unwaith eto a chael fy nerbyn. Felly, gwers werthfawr arall yw parhau ac i ddysgu o’r heriau a phrofiadau sy’n eich wynebu!

Ar hyd y daith, rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes gyda myfyrwyr o bob cwr o’r byd wrth astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Ar y cyfan, rwy’n ddiolchgar i fod yn gyn-fyfyriwr o Goleg Dewi Sant."

Poorya Moghbel 

Darllenwch mwy o lwyddiant yma.