Aisha Saeed

Daeth Aisha aton ni o Ysgol Uwchradd Cathays ac mae'n ein gadael gyda dim llai na 7 cymhwyster! Cyflawnodd gymysgedd o raddau A ac A* mewn chwe Lefel A a Bagloriaeth Cymru ac mae wedi mynd ymlaen i wneud gradd Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol De Cymru drwy raglen Network75, cynllun gradd noddedig. Bu'n adrodd hanes ei chyfnod yng Ngholeg Dewi Sant:

"Penderfynais astudio 3 Lefel A arall gan i mi sylweddoli mod i am gael rhagor o fy ngradd. Defnyddiais y ddwy flynedd i gael cymaint o brofiad â phosibl ac roedd Dewi Sant yn fan gwych i wneud hynny! Mae'n llythrennol yn hwb i gynnig cyfleoedd! Roedd yn lleoliad ardderchog i mi ddatblygu fy hunan fel myfyriwr academaidd cyfan ac i ddatblygu'n unigolyn meddylgar a chroyw yn fy nghymuned. Rwy'n wir ddiolchgar i bawb fu'n fy ngwthio i fod ar fy ngorau ac rwy'n hynod falch bod fy nghanlyniadau'n adlewyrchu hynny.

Byddaf yn astudio am radd Rheolaeth Busnes fel myfyriwr Network75 ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'n gynllun gradd prentisiaeth gwych sy'n credu mewn gweithio, dysgu ac ennill. Mae'n rhaglen ardderchog i ennill profiad a gradd ar yr un pryd ac rwy'n gyffrous iawn am yr hyn sydd gan y blynyddoedd nesaf i'w gynnig!"