Cyfoethogi

Ar gyfer llyfryn Cyfoethogi 2018-19, cliciwch yma.

Mae gweithgareddau allgyrsiol yn ehangu eich sgiliau a chymwysterau, ac yn rhoi'r cyfle i chi cwrdd â, ac i cymdeithasu gyda myfyrwyr eraill. Ar hyn o bryd mae'r Coleg yn darparu:

 

Cerddoriaeth 

Mae llwyth o gyfleoedd i fyfyrwyr cymryd rhan mewn ensemble lleisiol ac offerynnol trwy gydol y flwyddyn. Mae côr y Coleg yn perfformio mewn digwyddiadau amrywiol gan gynnwys dathliad Adfent, parti Nadolig i'r henoed, sioe gerdd y Coleg a nosweithiau cerddorol amrywiol arall. 

 

Drama

Mae'r adran drama yn croesawi fyfyrwyr sydd eisiau ddod yn berfformwyr neu yn aelodau'r criw tu ôl i'r llwyfan. Does dim angen profiad blaenorol, ond mae brwdfrydedd ac ymrwymiad yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth am glybiau drama, ewch i weld Mr Crowley, neu e-bostiwch kcrowley@colegdewisant.ac.uk.

Enterprise

Rydyn ni'n rhoi cyfle i bob dysgwr ddatblygu a gwerthuso eu sgiliau sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth ac yn rhoi cyfle i bob dysgwr archwilio'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn entrepreneur; p'un a yw hynny'n opsiwn tymor byr neu dymor canolig / hir. Yna nod y Coleg yw cefnogi'r dysgwyr hynny sydd wedi'u hysbrydoli'n wirioneddol trwy ddarparu cyfleoedd i fireinio eu sgiliau entrepreneuriaeth ymhellach a'u gosod yn y pen draw ar y llwybr at hunangyflogaeth gynhyrchiol a llwyddiannus.

Adolygiad Blynyddol 2019 o Effaith

 

Chwaraeon

Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i fwynhau'r amrywiaeth o chwaraeon sydd ar gael yng Ngholeg Dewi Sant. Y chwaraeon allweddol yw pêl-rwyd, hoci, rygbi, pêl-foli a phêl-fasged. Mae tîm y Coleg yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gemau cyfeillgar, ac mewn gemau cynghrair a chystadlaethau. Mae'r Coleg hefyd yn cefnogi'r myfyrwyr sydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon unigol.

Y timoedd sy'n cystadlu eleni yw:

  • Pêl-rwyd - Amser cinio dydd Llun 1:30-2:15 yn y neuadd chwaraeon. Dewch a gwisg ac esgidiau ymarfer dy hun. 
  • Hoci a Phêl-droed i fercher - Dydd Mercher o 1:30 gyda hyfforddiant a gemau yn digwydd pob prynhawn. 
  • Aelodaeth i'r Gampfa ac anwytho ar gael o'r staff chwaraeon, rhaid trefnu ymlaen llaw. 
  • Pêl-droed i fechgyn - Dydd Mawrth am 4:30 a gemau ar brynhawniau Fercher 
  • Rygbi i fechgyn - hyfforddiant a gemau pob prynhawn Mercher. Hyfforddiant yn ystod amser cinio (diwrnodau amrywiol) trwy'r wythnos.  
  • Clwb Pêl-fasged - amser cinio dydd Iau 
  • Tîm Pêl-fasged - hyfforddiant i'w gadarnhau 
  • Hyfforddiant Pêl-foli - amser cinio dydd Mawrth 

 

Clwb STEM 

Mae clwb Stem Coleg Dewi Sant wedi'i sefydlu yn barod, gyda nifer o ddigwyddiadau amrywiol wedi'i drefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd.

 Cliciwch yma am amserlen lawn y Clwb STEM. 

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd Gynhadledd STEM ar gyfer myfyrwyr Coleg Dewi Sant ym mis Mehefin 2015. Isod mae fideo o'r dydd.