Pwyllgor Gwerthuso

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Chair of Governors

Chairs of Committees

Christian Mahoney

Canon Peter Collins

Michael Harper

Sally Powell

John O’Connell

 

Staff: Mark Leighfield

Clerc: Michael Howells