Pwyllgor Awdit

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Cadeirydd: Michael Harper

Justin McCarthy

Angela Minoli

Ian Brookfield

Helen Cargill

LA Member (lle gwag)

Parent (lle gwag)

 

Awdit Allanol Mazars:

Patrick Green

Louise Tweedie

Awdit Mewnol RSM Tenon:

Mr R. Bott

Ms D Davey

 

Staff: Lynne Cleary, Cyfarwyddwr Cyllid (C)