Ardal Rieni & Gwarchodwyr 

Croeso i'r ardal newydd 'Rieni a Gwarchodwyr' o'r gwefan. Rydyn yn gobeithio byddwch yn gweld defnydd yn y dolenni isod. 

 


Llawlyfr Rhieni 2020-21


 

DOLENNI

Dyddiadau Tymor

Porth Rieni


Canllaw Asesu i Rieni


Opsiynau ar ôl Coleg Dewi Sant

Adnoddau Defnyddiol

Gwybodaeth Gyffredinol

 


 

UCAS a Chyrchfannau

Os oes gennych ymholiad am y broses UCAS, cysylltwch â'n Tîm Cyrchfannau, sy'n gallu ateb eich cwestiynau.  

E-bostiwch y Tîm Cyrchfannau ar Destinations@stdavidscollege.ac.uk. 

 


 

Rhiant Llywodraethwr

Mae Etholiadau Rhieni i fod i gymryd lle ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Rhiant Llywodraethwr, e-bostiwch gbrown@stdavidscollege.ac.uk i ofyn am ffurflen enwebu. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau fydd Medi 30ain 2021. 

 


 

Ymholiadau Cyffredinol

Os oes gennych unrhyw ymholiad arall, e-bostiwch enquiries@stdavidscollege.ac.uk a bydd eich e-bost yn cyrraedd yr aelod o staff perthnasol.