Astudiaethau Ffilm

Astudiaethau Ffilm

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A* - C: 73% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs CBAC Edquas Lefel A Astudiaethau Ffilm yn cynnig cyflwyniad gwych i’r diwydiant ffilm yn yr UDA a’r DU gyda’r gwaith yn cwmpasu ffilmiau clasurol Hollywood, Hollywood newydd, ffilmiau cyfoes Americanaidd annibynnol a ffilmiau Prydeinig. Mae'r cwrs yn cwmpasu gwaith ar symudiadau ffilm, ffilmiau dogfennol, ffilm fyd-eang a ffilmiau byr. Bydd hefyd cyfle i gynhyrchu ffilm fer neu sgript ar gyfer ffilm fer neu sgript.

Mae hwn yn gymhwyster llinol ac felly mae'r holl arholiadau yn digwydd ar ddiwedd yr ail flwyddyn.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Ffilm Americanaidd a Phrydeinig (2½ awr): Bydd yr adran hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth chwe phrif ffilm.

  • Adran A: Hollywood 1930-1990 (Astudiaeth gymharol) Bydd myfyrwyr yn ffocysu ar ddwy ffilm, un o'r oes Hollywood Clasurol a'r llall o oes Hollywood cyfoes.
  • Adran B: Ffilm Americanaidd ers 2005 (Astudiaeth dwy ffilm) Bydd dwy ffilm Americanaidd yn cael eu hastudio yn yr adran yma, un yn ffilm brif ffrwd a'r llall yn ffilm annibynnol gyfoes.
  • Adran C: Ffilm Brydeinig ers 1995 (Astudiaeth dwy ffilm)

Gwneud ffilmiau (2½ awr): Mae'r adran hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o bum brif ffilm (neu'r cyfatebol).

  • Adran A: Ffilm fyd-eang (Astudiaeth dwy ffilm) Bydd dwy ffilm fyd-eang yn cael eu hastudio, un Ewropeaidd ac un o du hwnt i Ewrop.
  • Adran B: Dadansoddi ffilm dogfen. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi un ffilm dogfen.
  • Adran C: Symudiadau ffilmSinema Dawel. Bydd myfyrwyr yn dewis un ffilm tawel neu grŵp o ffilmiau byr tawel. 
  • Adran D: Symudiadau ffilmFfilm Arbrofol (1960-2000). Bydd un ffilm arbrofol yn cael ei astudio. 

Gwaith Cwrs: Cynhyrchu (asesiad heb arholiad)

Bydd yr adran hon yn asesu cynhyrchiad a'i dadansoddiad gwerthusol. Bydd myfyrwyr yn creu: naill ai ffilm fer (4-5 munud), neu sgript ar gyfer ffilm fer (1600-1800 o eiriau) a bwrdd stori sy'n defnyddio lluniau digidol o rhan allweddol o'r sgript.

Beth Nesaf?

Mae Astudiaethau Ffilm yn sefyll yn dda fel pwnc academaidd ar ei ben ei hun, ac mae'n cael ei gydnabod yn gynyddol fel y cyfryw yn enwedig gyda'r twf yn y diwydiant ffilm yn y DU. Mae'n cyfuno'n dda â phynciau eraill megis Saesneg, y Cyfryngau neu Ieithoedd Modern.

Mae graddedigion ffilm wedi gwneud gyrfa mewn meysydd fel cyfathrebu, hysbysebu, cyhoeddi, y diwydiant sinema, newyddiaduraeth, darlledu ac addysg. Mae Cyrsiau ôl-raddedig wedi cynnwys Ieithyddiaeth, Amlgyfryngau, Cyfathrebu a Diwylliant ac wrth gwrs, Gwneud ffilm.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU gradd A*-C. Angen gradd C neu’n uwch mewn TGAU Saesneg oherwydd natur academaidd y pwnc.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.