Cymhwyster Diploma BTEC Lefel 1 Rhagarweiniol

Mae’r Diploma BTEC Rhagarweiniol newydd mewn Astudiaethau Galwedigaethol yn caniatáu i ddysgwyr canolbwyntio ar sgiliau ac arddangos eu dealltwriaeth trwy ystod o unedau gwahanol. Mae’r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ennill sgiliau cyflogadwyedd traws-sector megis cyfathrebu effeithiol, rheoli amser a gwaith tîm.

Unedau’n Cynnwys

Mae’r Diploma yn canolbwyntio ar bedair uned orfodol a chasgliad o chwe uned sector dewisol. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ymgymryd ag unedau o feysydd megis:

Technoleg Gwybodaeth
Lletygarwch a Thwristiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Busnes

Bydd hyn o fudd i ddysgwyr wrth ddarparu trosolwg ehangach cyn iddynt wneud penderfyniad ar lwybr galwedigaethol arbennig.

Bydd pob uned yn cael ei hasesu drwy waith cwrs a graddio ‘Llwyddo’, ‘Teilyngdod’ neu ‘Rhagoriaeth’. Trwy gyd-destunau galwedigaethol, bydd hyn yn darparu cyfle sylfaen da ar gyfer symud ymlaen i lefelau uwch ac yn y pen draw at gyflogaeth gynaliadwy. 

 

Sut i Ymgeisio

Nid oes modd ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn ar-lein. I wneud cais, cwblhewch y broses ar-lein drwy wneud cais am unrhyw gyrsiau eraill y gallech fod â diddordeb mewn, neu fel arall drwy ffurflen gais ar bapur. Gall y cwrs galwedigaethol cael ei drafod yn y cyfweliad.