To view this page in Chinese, please click here.

Astudio a Gwybodaeth Pwnc

Am restr lawn o'r cyrsiau sydd ar gael, ewch i adran cyrsiau o'r gwefan os gwelwch yn dda.

 

Cefnogaeth Academaidd a Bugeiliol

Gallwch fod yn sicr y byddwn yn cynnig profiad addysgol rhagorol i chi ac yn eich trin fel unigolyn. Mae gennym staff addysgu ymroddedig a phroffesiynol gyda staff chymorth rhagorol. Bydd pob myfyriwr yn cyfarfod gyda'u Hyfforddwr Dysgwr ddwywaith yr wythnos i adolygu eu cynnydd ac i ddilyn ein rhaglen fugeiliol ar Les. Rydym yn annog ein myfyrwyr rhyngwladol i integreiddio eu hunain o fewn y coleg cyfan, fodd bynnag, mae'r swyddfa ryngwladol ar gael ar gyfer arweiniad a chymorth y tu allan i amser gwersi.

 

Ymgeisio i'r Brifysgol ac Addysg Uwch 

Bydd mynychu coleg yn y DU ac yna llwyddo ar Safon Uwch yn cynorthwyo eich cais yn fawr at brifysgol ym Mhrydain. Bydd rhaglen fugeiliol y coleg yn helpu myfyrwyr rhyngwladol i ymgeisio i'r  i brifysgol drwy ddarparu tystlythyrau a chefnogaeth academaidd wrth ysgrifennu eich datganiad personol. Mae Caerdydd yn lleoliad gwych i astudio yn y brifysgol gyda phedwar sefydliadau AU.

Am fwy o gyngor ar sut mae Coleg Dewi Sant yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y brifysgol, cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth am brifysgolion Grŵp Russel, cliciwch yma

 

Y System Addysg yn y DU

Addysg Bellach

Lefel 3: Lefel A (UG ac U) / BTEC

Addysg Uwch

Lefel 4: Diploma / Tystysgrif Addysg Uwch

Lefel 5: Gradd Sylfaen Brifysgol

Lefel 6: Gradd Baglor

Lefel 7: Gradd Feistr / Tystysgrif ôl-raddedig / Diploma ôl-raddedig

 

Bagloriaeth Cymru 

Yn ogystal ag ymgymryd â rhaglen o gyrsiau Lefel A, mae pob myfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant yn astudio'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae'r cymhwyster werth gradd A ychwanegol ar gyfer lefel A ac yn gallu cyfrannu at ennill lle yn y brifysgol. Cliciwch yma i ddarllen mwy am Fagloriaeth Cymru.  

 

Adroddiadau

Dwywaith y flwyddyn bydd y Coleg yn adrodd yn ôl yn swyddogol ar gynnud pob myfyriwr trwy'r broses tracio ac adrodd. Caiff adroddiadau ysgrifenedig ei danfon adref i rieni. Mae'r CDUe (cynllun dysgu unigol electronig) hefyd yn galluogi myfyrwyr a'i rhieni i fonitro cynnydd yn ddyddiol trwy gael mynediad i bresenoldeb ar-lein a gwybodaeth aseiniadau.

 

Dysgu hyblyg trwy Moodle

Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad i adnoddau dysgu a chefnogaeth trwy'r rhith-amgylchedd dysgu gelwir Moodle. Mae'n arf hanfodol ar gyfer llwyddiant gan ei fod yn caniatâi i fyfyrwyr astudio'n breifat tu allan i amser gwersi ac i gysylltu gyda thiwtoriaid am gefnogaeth ychwanegol os oes angen. Mae'r myfyrwyr yn cael ei ddarparu gydag enw defnyddiwr a chyfrinair i ddefnyddio'r safwe. Mae pob myfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant yn cael cyfeiriad e-bost Coleg a mynediad i TGCh fel rhan o'u hastudiaethau.