Pêl-fasged yng Ngholeg Dewi Sant 

Mae Pêl-fasged yn fabolgamp sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru - ac yn sicr yng Ngholeg Dewi Sant! 

Mae Coleg Dewi Sant yn bartner ag 'Archers' Met Caerdydd, tîm Cynghrair Cenedlaethol Pêl-fasged Caerdydd, sy'n galluogi myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ar y cwrt, wrth ennill addysg safon uchel wrtho hefyd.

Yn 2020, gwnaethom gryfhau ein linc gyda rhaglen Bêl-fasged Menywod 'Archers' Met Caerdydd, wrth i'r tîm Coleg gael ei hyfforddi gan Sarah Wagstaff, prif hyfforddwraig yr 'Archers' a chwaraewraig WBBL. 

Ein huchelgais hirdymor yw cystadlu ar lefel uchaf bosibl cystadleuaeth colegau, ac wrth i ni dyfu, bydd y tymor hwn yn ein gweld ni'n cystadlu yng nghystadleuaeth a chwpan cynghrair AOC. 

Gyda'r bartneriaeth hon, caiff myfyrwyr Coleg Dewi Sant y cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddiant unigol a thîm, ynghyd â darpariaeth gryfder a chyflyru ar y cyd â Phrifysgol Met Caerdydd. Ceir hefyd gyfle i fyfyrwyr ymuno â thîm Menywod dan 18 yr 'Archers' sy'n cystadlu yng nghynghrair pêl-fasged genedlaethol Lloegr (NBL).