BTEC Business

BTEC Busnes Lefel 2

Cymhwyster
BTEC Lefel 2
Canlyniadau
Mae hwn yn gwrs newydd ar gyfer 2016/17.
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r BTEC Lefel 2 mewn Busnes wedi ei gynllunio i roi cyflwyniad diddorol ac ysgogol i fyd busnes. Mae'r unedau craidd yn cynnwys y wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen yn y sector busnes. Mae'r unedau arbenigol dewisol (i'w gadarnhau) yn cwmpasu brandio a hyrwyddo, gwasanaeth cwsmeriaid, gwerthu, busnes manwerthu, recriwtio a datblygu gyrfa, a chymorth busnes.

Yn ogystal â hyn, mae'r cymhwyster yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu'r sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen ar gyfer gweithio yn y sector busnes, wrth iddynt symud ymlaen trwy'r cwrs.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae'r Wobr Cyntaf Edexcel BTEC Lefel 2 mewn Busnes wedi cael ei ddatblygu yn y sector busnes i:

  • annog datblygiad personol o wybodaeth a sgiliau sy'n berthnasol i fyd busnes drwy gymryd rhan ymarferol mewn ystod o weithgareddau busnes galwedigaethol;

  • rhoi dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ystod eang o arbenigeddau busnes drwy ddetholiad o unedau arbenigol dewisol;

  • annog dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau pobl, cyfathrebu, cynllunio a gweithio mewn tîm drwy gael y cyfle i ddewis o unedau dewisol sydd ar gael yn strwythur y cymhwyster:

  • rhoi'r cyfle i ddysgwyr llawn amser symud ymlaen i gyflogaeth yn y sector busnes neu i gymwysterau galwedigaethol eraill;

  • rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau sydd yn hanfodol i berfformio'n llwyddiannus yn eu bywyd gwaith.

Asesir y cwrs yn bennaf trwy waith cwrs a asesir ar sail Coleg, fodd bynnag, mae hefyd yn cynnwys uned gyllid a asesir yn allanol.

Beth Nesaf?

Mae ein pecyn BTEC Lefel 2 a TGAU yn cynnig llwybr ardderchog i'n cyrsiau Lefel 3.

Mae cwrs Busnes BTEC Lefel 2 hefyd yn cynnig llwybr i gyflogaeth mewn nifer o'r meysydd amrywiol o fusnes, gan gynnwys rolau mewn meysydd arbenigol fel marchnata, cyllid, gwasanaethau cwsmeriaid neu adnoddau dynol mewn busnesau mawr, neu rôl fwy generig mewn busnes bach, lleol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.