Media Studies

BTEC Y Cyfryngau Lefel 2

Cymhwyster
BTEC Lefel 2
Canlyniadau
Mae hwn yn gwrs newydd ar gyfer 2016/17.
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs Astudiaethau'r Cyfryngau BTEC Lefel 2 yn darparu:

  • Cyfleoedd i ddysgwyr ennill cymhwyster penodol i alwedigaeth a gydnabyddir yn genedlaethol i fynd i mewn i gyflogaeth yn y sector cyfryngau creadigol neu i symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol addysg uwch;
  • Cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, rhinweddau personol ac agweddau sy'n hanfodol i berfformio'n llwyddiannus yn eu bywyd gwaith.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae'r cwrs yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae'r unedau dewisol i'w gadarnhau. 

Mae pob uned yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr:

  • Datblygu sgiliau ymchwil sylfaenol sy'n sail i bob cynhyrchiad yn y cyfryngau
  • Ennill dealltwriaeth sylfaenol o gyfleoedd cyflogaeth, gofynion y swydd, ac arferion gweithio y sector cyfryngau creadigol
  • Datblygu dealltwriaeth o sut mae cynhyrchion cyfryngau yn cael eu hadeiladu ar gyfer cynulleidfaoedd neu farchnadoedd penodol
  • Mae'r unedau technegol a chynhyrchu dewisol yn galluogi dysgwyr i ddechrau adeiladu ar y sgiliau technegol a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant (neu ddiwydiannau) yn sector y cyfryngau)

Mae gwaith yn cael ei asesu drwy waith cwrs yn unig. 

Beth Nesaf?

 

Mae ein pecyn BTEC Lefel 2 a TGAU yn cynnig llwybr ardderchog i'n cyrsiau Lefel 3.

Mae cwrs Astudiaethau'r Cyfryngau BTEC Lefel 2 hefyd yn cynnig llwybr i gyflogaeth mewn nifer o'r meysydd amrywiol o 'r cyfryngau. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.