Bywyd Myfyriwr

"Rwyf wedi mwynhau fy amser yng Ngholeg Dewi Sant hyd yn hyn. Mae'r awyrgylch o amgylch y Coleg, y cyfleusterau, ac ansawdd yr addysgu, yn gwneud amgylchedd gwaith cadarnhaol mewn gwirionedd."

- Tom Knight

Mae dod i'r coleg yn golygu mwy na mynd i wersi a mynd adre wedyn. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol, digwyddiadau chwaraeon ac undeb myfyrwyr. Hefyd, mae gennym Ganolfan Cymorth Dysgu rhagorol a strwythurau eraill ar waith i gefnogi chi yn ystod eich amser gyda ni.