Pwyllgor Ethos Catholig a Diwylliant

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Cadeirydd:: Canon Peter Collins

Christian Mahoney

Justin McCarthy

Phillipa Marshall

Mark Leighfield

Myfyriwr (lle gwag)

Lisa Newman

LA Member (lle gwag)

 

Staff: Father James Siemens & Alwyn Lloyd

Clerc: Michael Howells