Cefnogaeth a Lles

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn ymroddedig i ddarparu ystod eang o gyrsiau a chymwysterau addysg bellach i bawb. Trwy ein darpariaeth ddysgu (cyffredinol ac ychwanegol), rydym yn sicrhau bod pob dysgwr yn gallu gwneud cynnydd ardderchog yn y cyrsiau a gynigir gennym. Cliciwch yma i weld darpariaeth ddysgu’r Coleg (cyffredinol ac ychwanegol).

Yn yr adran hon, gwelwch wybodaeth ar sail y canlynol:

 

Cefnogaeth
Dysgwyr

Cefnogaeth
Arholiadau

Diogelu

LCA

Pobl Ifanc
Mewn Gofal

Prydiau bwyd yn rhad ac am ddim

Gofalwyr 
Ifanc