Cefnogaeth a Lles

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn ymroddedig i ddarparu ystod eang o gyrsiau a chymwysterau addysg bellach i bawb. Trwy ein darpariaeth ddysgu (cyffredinol ac ychwanegol), rydym yn sicrhau bod pob dysgwr yn gallu gwneud cynnydd ardderchog yn y cyrsiau a gynigir gennym. Cliciwch yma i weld darpariaeth ddysgu’r Coleg (cyffredinol ac ychwanegol).

Yn yr adran hon, gwelwch wybodaeth ar sail y canlynol:

 

Cefnogaeth
Dysgwyr

Cefnogaeth
Arholiadau

Diogelu

LCA

Pobl Ifanc
Mewn Gofal

Prydiau bwyd yn rhad ac am ddim

Gofalwyr 
Ifanc

Benthyg Gliniadur

 

 

 Cronfa Ariannol Wrth Gefn

 

 


Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni drwy e-bost: enquiries@stdavidscollege.ac.uk.