Cefnogaeth Arholiadau

Y Swyddog Arholiadau yng Ngholeg Dewi Sant yw Mrs Marshall. Gallwch gysylltu â hi ar pmarshall@colegdewisant.ac.uk

Os oeddwch chi’n derbyn trefniadau ychwanegol ar gyfer eich arholiadau yn eich ysgol a hoffwch i’r trefniadau parhau tra yng Ngholeg Dewi Sant, bydd rhaid i chi ddod a chopïau o’ch profion, adroddiadau, neu dystysgrif feddygol.

Rydym yn argymell eich bod yn trefnu apwyntiad yn y CCS i drafod hwn.

Nodwch, heb dystiolaeth briodol, ni fydd modd i’r Coleg gwneud y trefniadau yma.