Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Perfformio

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D* 55% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 2 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau perfformio o’r disgyblaethau canlynol o Theatr Gerddorol neu Actio gan gynnwys: canu a dawnsio, datblygu cymeriadau, sgiliau clyweliad, a thechneg canu. Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau ar raddfa lawn, gan gynnwys theatr gerddorol, pantomeim a dramâu. Mae llawer o’r rhain yn digwydd tu allan i oriau’r amserlen, felly mae ymrwymiad i’r pwnc yn hollbwysig.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae’r cwrs yn cael ei asesu drwy 12 allan o'r unedau canlynol:

Gweithdy Perfformiad
Dehongli dyfyniadau theatr gerddorol ac ysgrifennu pantomeim.

Y Busnes Celfyddydau Perfformio
Paratoi ar gyfer gwaith o fewn y sector hwn.

Perfformio i Gynulleidfa
Cymryd rôl perfformio mewn cynhyrchiad ar raddfa lawn.

Perfformiad Theatr Gerddorol
Dysgu am ac yn perfformio o fewn genre hwn, gan gyfuno actio, canu a dawnsio.

Datblygu Llais ar gyfer yr Actor
Ddatblygu’r offeryn hanfodol ar gyfer yr actor.

Cymhwyso Sgiliau Actio
Dysgu am a chymhwyso arddulliau actio gwahanol.

Perfformiad Theatr Clasurol / Gyfoes
Cymryd rôl perfformio mewn drama glasurol neu gyfoes.

Clyweliadau Actio
Paratoi a ‘perfformio’ repertoire clyweliad.

Sgiliau Canu ar gyfer Actorion a Dawnswyr
Datblygu techneg canu dda.

Datblygu Theatr Gorfforol
Archwilio’r genre hwn, gan arwain at berfformiad weithdy.

Perfformiad Dawns
Gweithdai a pherfformio mewn dau arddull dawns wahanol (jas a roc a rôl).

Egwyddorion Coreograffi
Archwilio arddulliau dawns trwy’r broses o goreograffi.

Technegau Canu a Pherfformiad
Datblygu techneg leisiol trwy berfformio unawd

Ymarfer ar gyfer Perfformiad
Uned integredig, sy'n cyd-fynd a'r broses o ymarfer ar gyfer pantomeim a drama llawn

Theatr Plant
Ysgrifennu, datblygu a chreu darn o waith theatr ar gyfer plant yn benodol

Er bod y cwrs yn ymarferol i raddau, mae gwaith ysgrifenedig yn bwysig iawn gan ei fod yn darparu tystiolaeth arholiad i gefn yr holl waith ymarferol. Mae’n ofynnol i’r holl fyfyrwyr gadw portffolio o’u gwaith yn gyfredol.

Beth Nesaf?

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio wedi mynd ymlaen i Theatr Gerdd neu gyrsiau Actio.

Gofynion Mynediad Penodol

Pump TGAU gradd A * - C, gan gynnwys Saesneg a Drama a / neu Gerddoriaeth (os astudir). Bydd angen i bob darpar fyfyriwr basio clyweliad o flaen y tîm addysgu Celfyddydau Perfformio i gael mynediad llwyddiannus ar y cyrsiau hyn. Bydd y safon clyweld yn seiliedig ar y meini prawf asesu perfformiad BTEC Cenedlaethol, a bydd yn digwydd yn ystod tymor yr haf. Dylai pob myfyriwr sy'n dymuno dilyn Celfyddydau Perfformio fel gyrfa gynnwys hyn yn eu ffurflen gais ac yn sôn am hyn i'r athrawon cyn eu clyweliad.

Ychwanegu i'r Basged