Corff Llywodraethol Llawn

Dyma aelodau'r Corff Llywodraethwyr:

Cadeirydd: Christian Mahoney (Sylfaen)

Is-gadeirydd: Michael Harper (Sylfaen)

Ian Brookfield (Sylfaen)

Canon Peter Collins (Sylfaen)

Justin McCarthy (Sylfaen)

Dr John Channon

Angela Minoli (Sylfaen)

John O’Connell (Sylfaen)

Sally Power (Sylfaen)

Kathy Seddon (Sylfaen)

David Stone (Sylfaen

Mark Leighfield (Pennaeth)

Nigel Harris (Cyfetholedig)

Michella Wells (Myfyriwr)

Phillipa Marshal (Staff)

Local Authority (Lle gwag)

Parent (Lle gwag)

Helen Cargill (Cymuned)

Phillippa Marshall (Staff)

Vacancy (Cymuned)

 

Staff yn bresennol: Lisa Newman

Clerk: Michael Howells