University application support

Craidd Coleg Dewi Sant

Mae pob dysgwr, heb ots am ba gyrsiau maent yn astudio, yn dilyn Craidd Coleg Dewi Sant. Dyma'r enw sy'n cael ei rhoi i'r rhaglen lles, system cefnogaeth Hyfforddwr Dysgu a rhaglen Addysg Grefyddol. 

Er nad yw dysgwyr yn cwrdd â'r Hyfforddwr Dysgu pob dydd, bydd gan bawb pedwar gwers wedi'i amserlenni yn ystod yr wythnos ble bydd yr Hyfforddwr Dysgu yn monitro ei phresenoldeb, a darparu gofal a chefnogaeth fugeiliol. Mae rhaglen les y coleg yn cael ei gyflwyno trwy graidd Dewi Sant lle mae dysgwyr yn cael cymorth mewn agweddau allweddol ar eu lles cymdeithasol, iechyd, meddyliol ac ariannol   Mae Bagloriaeth Cymru yn cael ei chyflwyno fel rhan o Graidd Coleg Dewi Sant gyda heriau allweddol a wnaed dan oruchwyliaeth ei Hyrwyddwr Dysgu.   

Mae dysgwyr sydd wedi symud ymlaen i'r Coleg o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn astudio Craidd Dewi Sant trwy grŵp tiwtorial gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn galluogi'r dysgwyr i gynnal ei sgiliau iaith Gymraeg trwy asesiadau ar lafar ac ysgrifenedig ar gyfer y Fagloriaeth Cymru.

Trwy Graidd Dewi Sant, mae dysgwyr yn cael eu cefnogi yn eu cais i brifysgol. Mae dysgwyr yn gallu penderfynu rhwng llwybr gais prifysgol (UCAS) neu lwybr i gyflogaeth. Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn dewis y llwybr cais UCAS gyda dros 400 o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgol yn 2017. Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi gyda'u cais, datganiad personol, dystlythyrau coleg yn ogystal ag arweiniad ar gyllid a lles mewn addysg uwch. Mae dysgwyr sy'n dewis y llwybr cyflogaeth yn ymgymryd â'r Rhaglen Sgiliau Proffesiynol sy'n darparu dysgwyr gyda sgiliau yn ymwneud ag ysgrifennu CV, technegau cyfweliad yn ogystal â sgiliau cyflogadwyedd a geisir gan gyflogwyr.