Pwyllgor Tâl

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Cadeirydd: Christian Mahoney

Angela Minoli

John O'Connell

 

Staff: Mark Leighfield

Clerc: Michael Howells