29 Ion

Croeso i'n safle newydd sbon

Mae Coleg Dewi Sant yn falch i gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd sbon, lle y gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ymgeisio, digwyddiadau, bywyd myfyriwr, a llawer mwy.

Mae'r safle yn gwbl ddwyieithog a gallwch newid yr iaith ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio'r ddolen Cymraeg / Saesneg yng nghornel dde uchaf y dudalen.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld y wefan newydd yn syml i'w defnyddio ac yn hawdd i'w llywio, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw anawsterau anfonwch e-bost at ymholiadau@colegdewisant.ac.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys unrhyw faterion cyn gynted ag y bo modd.

Nôl