10 Meh

Cyfarfod Cynhadledd STEM - Dydd Llun 15fed o Fehefin

Bydd yna gyfarfod gorfodol ar gyfer y Gynhadledd STEM yn y Theatr Celfyddydau Perfformio ar ddydd Llun, 15fed o Fehefin.

  • Os ydych yn mynychu'r prif adeilad ym Mhrifysgol Caerdydd, dewch erbyn 9:05yb.

  • Os ydych yn mynychu Adeilad y Frenhines ym Mhrifysgol Caerdydd, dewch erbyn 9:35yb.

  • Os nad ydych yn gwybod pa adeilad rydych yn mynychu, neu os ydych yn mynychu'r ddau, dewch erbyn 9:05yb.

Nôl