22 Hyd

Cofrestru ar gyfer y System Taliadau Heb-arian ASAP

COFRESTRWCH AR GYFER TALIADAU HEB ARIAN CYN GYNTED AG Y BOD MODD OS GWELWCH YN DDA. Bydd y peiriannau cerdyn credyd yn cael eu tynnu cyn bo hir. 

Am fwy o wybodaeth am ein System Taliadau Heb Arian, cliciwch yma: www.colegdewisant.ac.uk/taliadau-heb-arian/, neu ebostiwch cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk os ydych wedi colli eich rhif cyfeirnod  myfyriwr sydd angen i gofrestru.  
 

Nôl