11 Gor

Oriau Agor y Coleg - Haf 2016

Bydd y Coleg ar gau ar gyfer cyfnod blynyddol o Ddydd Llun 18fed i 29ain o Orffennaf 2016. Bydd pob aelod o staff ar wyliau blynyddol.

Caiff unrhyw ymholiadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn yn derbyn ymateb ar ein dychweliad ym mis Awst.

Er bod rhai staff ar gael o Awst 1af, bydd y mwyafrif ar wyliau blynyddol tan Awst 22ain, ac felly ddim yn ymateb i e-byst neu negeseuon ffôn tan ar ôl y dyddiad hwn.

Nôl