22 Ion

Ysgol Haf Ymddiriedolaeth Sutton 2018 ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12

Mae Ceisiadau yn awr ar agor ar gyfer Ysgol Haf Ymddiriedolaeth Sutton 2018 ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12, sy'n cynnig lleoliadau haf mewn amrywiaeth o brifysgolion, gan gynnwys Caergrawnt. 

Mae rhai prifysgolion yn rhoi CYNNIG AMODOL GWARANTEDIG pan rydych yn gwneud cais trwy UCAS ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus. 

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol am y cynllun yma.

 • Ysgolion haf pwnc-benodol a gynhaliwyd mewn 11 o'r prifysgolion blaenaf AM DDIM
 • Dros 40 o bynciau gwahanol o Anthropoleg i Sŵoleg
 • Profiad o fywyd prifysgol, i archwilio astudiaeth academaidd ac i dderbyn cyngor gyda'ch cais UCAS
 • Gallu cwrdd â myfyrwyr arall o'r DU
 • Mynychu sesiynau blasu a gweithdai gan academyddion ac adeiladu eich gwybodaeth mewn maes pwnc sydd o ddiddordeb i chi
 • Costau teithio, llety, bwyd a gweithgareddau wedi'u cynnwys - mae'r rhaglen wir AM DDIM!
 • Dyddiadau amrywiol yn ystod yr haf 

Meini Prawf

 • Myfyrwyr blwyddyn 12 yn unig
 • Yn mynychu, ac wedi mynychu bob amser, ysgol neu Goleg a ariennir gan y wladwriaeth (di-dal) ym Mhrydain
 • Mwy o wybodaeth yma

Os ydych yn bodloni un o'r meini prawf canlynol, byddwch yn fwy tebygol o sicrhau lle

 • Genhedlaeth gyntaf eich teulu i fynychu'r brifysgol (h.y. na wnaeth eich rhieni astudio ar lefel Addysg Uwch)
 • Wedi bod yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim
 • Byw mewn ardal gyda chyfradd isel o ddilyniant i addysg uwch a/neu lefel uchel o amddifadedd economaidd-gymdeithasol
 • Wedi llwyddo i gael gradd A mewn o leiaf 5 TGAU (perthnasol o'r cwrs byddech yn ymgeisio ar gyfer)
 • O fewn neu wedi bod yn rhan o'r system gofal. 

Dyddiad Cau: 17:00, 08/03/2018

Ceisiadau: http://summerschools.suttontrust.com/how-to-apply/

https://www.apply.suttontrust.com/uk-summer/

Ymholiadau: applications@suttontrust.com neu ewch i weld Miss McLaren yn y GAD 

Nôl