05 Chw

Cyfle Cyffroes i Fyfyrwyr Seren yn UDA

Mae Coleg Dewi Sant wedi derbyn gwybodaeth cyffroes am gyfle i fyfyrwyr Seren: 

Bydd Prifysgol Yale a Llywodraeth Cymru yn ariannu hyd at $6000 (£4250) i 11 o fyfyrwyr blwyddyn 12 i gymryd rhan yn Rhaglen Ysgolheigion Ifanc Byd-eang Yale yn ystod yr haf. 

Ni fydd trafnidaeth yn cael ei gyllido, fodd bynnag, mae'r Rhwydwaith Seren yn gweithio i geisio dod o hyd i noddwr ar gyfer hwn. 

Mwy o wybodaeth: https://globalscholars.yale.edu/ 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 13eg Chwefror 2018

Nôl