28 Chw

Diweddariad Tywydd

Byddwn yn monitro’r tywydd ac yn diweddaru staff a myfyrwyr gydag unrhyw benderfyniad trwy’r tudalen yma, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a negeseuon e-bost y Coleg.

Gallwn gadarnhau y bydd Coleg Dewi Sant ar gau ar Ddydd Iau Mawrth 1af a Ddydd Gwener, Mawrth 2il

Gwiriwch eich e-byst a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol eich cyrsiau i weld pa waith sydd angen i chi ei wneud er mwyn sicrhau nad ydych yn cwympo tu ôl.

Bydd diweddariad i’r tudalen hwn a chyfryngau cymdeithasol gydag unrhyw wybodaeth newydd yn gyson.

Facebook: facebook.com/stdavidscatholiccollege

Twitter: @stdavidscoll

Gellir dod o hyd i wybodaeth am dudalenau cyfryngau cymdeithasol cyrsiau unigol ar ein safle eWasanaethau.

Sesiynau Arweiniad - Sadwrn Mawrth 3ydd

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi oherwydd y tywydd garw, rydym wedi canslo'r sesiynau arweiniad a gynlluniwyd ar gyfer Dydd Sadwrn 3ydd Mawrth. Byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch gwahodd i fynychu'r sesiwn nesaf ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth.

Os nad ydych yn gallu dod i'r sesiwn yna, bydd cyfarwyddiadau yn y llythyr hwnnw. Ni fydd mynychu sesiwn hwyrach yn cael unrhyw effaith ar eich cynnig o le.

 

Cynhyrchiad y Coleg

Oherwydd amooau tywydd andwyol disgwyliedig, rydym wedi ail-drefnu cynhyrchiad ddydd Iau a Dydd Gwener o ‘Rock of Ages’. Byddant bellach yn cymryd lle ar Ddydd Llun 5ed a Dydd Mawrth 6ed o Fawrth. Cysylltwch â Mr Crowley am ragor o wybodaeth.

Nôl