13 Tac

Noson rhieni disgyblion Lefel 2 a'r Chweched Uchaf

Gwahoddir rhieni a gwarcheidwaid i fynychu ein noson rhieni disgyblion Lefel 2 a'r Chweched Uchaf ar nos Fawrth Rhagfyr 11 o 5.00 hyd 8.00 yr hwyr yn y neuadd chwaraeon.

Bydd llythyrau'n cael eu hanfon i'r cartrefi a dylech dderbyn eich un chi erbyn dydd Gwener Tachwedd 23. Mae angen i rieni/gwarcheidwaid i wneud apwyntiadau drwy'r myfyrwyr er mwyn cael sgwrs â'r athrawon. Anfonir adroddiadau'r coleg atoch cyn y noson.

Nôl