13 Tac

Noson Agored

Mae ein noson agored nesaf ar 13eg Tachwedd, rhwng 16:30 a 17:30

Byddwch yn cael cyfle i siarad ag athrawon pwnc, timau derbyn a staff cymorth, yn ogystal â gweld yr adnoddau, yr ystafelloedd dosbarth a'r amgylchedd yn y coleg.

Yn ogystal, bydd y Pennaeth yn rhoi sgwrs am 5:00 pm, 6:00 pm a 7:00 pm yn Ystafell Ddarlithio T11 (Llawr Uchaf).

Gallwch gofrestru ar gyfer y noson agored trwy: https://www.stdavidscollege.ac.uk/open-events/

Nôl