18 Ion

Sesiwn Arweiniad

Y sesiwn ganllaw gyntaf ar gyfer ymgeiswyr 2020. Dewch gyda'ch adroddiad ysgol a'ch ID, oni bai eich bod yn cael eu hanfon ymlaen llaw. Dewch yn barod hefyd i drafod eich amibiad yn y dyfodol.

Nôl