18 Maw

Diweddariad coronavirus

Yn unol â'r arweiniad gan Lywodraeth Cymru byddwn ar gau o ddydd Gwener am 3:15 yp.

Diolchwn i bawb am eu hamynedd yn ystod yr amser digynsail hwn. Ar hyn o bryd rydym yn ceisio eglurhad pellach ynghylch arholiadau, dysgwyr ag anghenion ychwanegol a'r rhai sy'n dibynnu ar brydau ysgol.

Gofynnwn hefyd i fyfyrwyr, rhieni a gofalwyr wirio eu negeseuon e-bost yn aml, am unrhyw newidiadau yn y canllawiau.

Bydd mwy o ddiweddariadau yn dilyn, cyn gynted â phosibl.

Nôl