18 Meh

Seremoni Ymadawyr Chweched Dosbarth Coleg Dewi Sant

Mae'n bleser gennym edrych ymlaen at y Seremoni flynyddol i'r Ymadawyr, i ddathlu cyflawniadau ein myfyrwyr sydd wedi dod i ddiwedd eu hastudiaethau yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant.

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio i gynnal ein Seremoni Ymadawyr ar nos Iau Medi 10fed am 7pm, er ein bod yn ymwybodol iawn, oherwydd Covid-19 a'r angen i gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol, ei bod yn debygol iawn, yn anffodus, na fydd y digwyddiad yn digwydd yn ei fformat arferol. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu ffrydio'r digwyddiad o Eglwys Gadeiriol Metropolitan Caerdydd a gall myfyrwyr a rhieni / gwarcheidwaid wylio'r dathliad hyfryd hwn ar-lein. Er gwaethaf y ffaith bod y rhain yn amseroedd digynsail, rydym am ddathlu cyflawniadau ac ymdrechion Dosbarth 2020! Bydd rhagor o fanylion am y digwyddiad yn dod cyn hir ar ein gwefan a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Nôl