04 Med

Cyhoeddiad pwysig ynglŷn â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd i fyfyrwyr Chweched Uchaf

I sicrhau bod symudiad i’r Coleg yn cael ei reoli mor ddiogel â phosib, rydym wedi penderfynu i ddechrau’r Chweched Uchaf ar 9fed o Fedi (yn y prynhawn) a’r Chweched Isaf ar 7fed o Fedi.
 
Anfonwyd llythyr i rieni a gwarcheidwaid gan y Pennaeth, trwy ebost, ar 4edd o Fedi. Os na dderbynioch chi’r llythyr hwn, gellir ei ddadlwytho gan glicio yma.
Nôl