22 Hyd

GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER MYFYRWYR A RHIENI/GWARCHEIDWAID YNGHYLCH ARHOLIADAU’R HAF

Annwyl bawb,

Rydym yn cydnabod eich bod yn bryderus iawn am yr hyn sy’n digwydd ynghylch arholiadau allanol Haf 2021. Rydym yn rhannu eich pryderon ac fe arhoswn yn awyddus am wybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru. 

Ar Ddydd Gwener 30ain o Hydref, rydym yn disgwyl i ganfyddiadau’r Arolwg Annibynnol Arholiadau Haf 2020 gael eu hargraffu.

Bydd Kirsty Williams (Gweinidog Addysg) yn gwneud cyhoeddiad ynghylch arholiadau Haf 2021 ar Ddydd Llun 9fed o Dachwedd 2020. Wrth gwrs, byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael drwy ein gwefan.

Diolch yn fawr am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd ac heriol hwn.

 

Cofion gorau,

Mrs Newman

Dirpwy Bennaeth

Nôl