24 Chw

Cymwysterau Cymru: Mae ceisiadau ar gyfer ein Grŵp Cynghori i Ddysgwyr NEWYDD bellach ar agor.

Annwyl gyfaill
 

Mae ceisiadau ar gyfer ein Grŵp Cynghori i Ddysgwyr NEWYDD bellach ar agor.

Rydym yn sefydlu Grŵp Cynghori i Ddysgwyr newydd a fydd yn ein helpu i ddeall barn dysgwyr. Bydd y grŵp yn cynnwys 10-14 o ddysgwyr, a fydd yn rhan o'r grŵp am ddwy flynedd. Byddwn yn recriwtio o wahanol leoliadau addysg ac o bob rhan o Gymru.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr am gymwysterau. Rydym yn chwilio am ystod o sgiliau gan yr aelodau, ond byddwn am weld tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu da, enghreifftiau o waith tîm a menter, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cymwysterau wrth helpu dysgwyr i symud ymlaen.

Mae ceisiadau ar agor i ddysgwyr rhwng 14 a 21 oed tan 7 Mawrth 2021.

Mae gwybodaeth am y Grŵp Cynghori i Ddysgwyr a sut i wneud cais ar ein gwefan.

Rhannwch y wybodaeth hon gydag unrhyw ddysgwyr sydd â diddordeb.

Cofion cynnes
Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cymwysterau Cymru

Nôl