12 Aws

Cofrestru - Teithio i'r Coleg

Da iawn am gwblhau eich TGAU! 

Os ydych chi’n teithio i Goleg Dewi Sant, byddwch yn ymwybodol nad yw’r maes parcio mewn defnydd ar hyn o bryd oherwydd y gwaith adeiladu sy’n digwydd ar y safle. Mae yna nifer fach o lefydd parcio ar gael, drwy fynediad gwahanol. Mae gennym stiwardiaid wrth law i’ch cynghori.

Os yw’n bosibl, dewch i’r Coleg ar drafnidiaeth gyhoeddus, parciwch eich ceir oddi ar y campws, neu cerddwch i’r safle.

Os oes angen lle parcio i bobl anabl arnoch, cysylltwch â’r Coleg, a gallwn ddyrannu lle parcio ar eich cyfer.

Mae Bws rhif 52 yn stopio ar yr un heol â’r Coleg, ac mae bysiau X1, 57 a 58 yn stopio ar fryn Pen-y-Lan, sydd wedi’i leoli 2 funud i ffwrdd o’r safle.  

Nôl