03 Med

Parcio - Dydd Llun 6ed Medi

Os ydych wedi bod ar safle'r Coleg yn ddiweddar, mae gwaith adeiladu'n digwydd ar hyn o bryd.

Ar Ddydd Llun 6ed Medi, defnyddiwch fynediad arferol y Coleg ar gyfer y maes parcio. Fodd bynnag, oherwydd y gwaith adeiladu, byddwch yn ymwybodol efallai y bydd oedi. 

Mae yna gyfyngiad cyflymder o 5 milltir yr awr ar waith. 

Bydd y glwyd ar glo rhwng 3:15 a 3:25 ar gyfer y bysiau. 

Bydd stiwardiaid wrth law i gynnig unrhyw gymorth.

Nôl