27 Med

Sesiwn Frechu Galw Heibio - Dydd Gwener 1af Hydref

Ar ddydd Gwener 1 Hydref, rhwng 8:30-3:30, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ymweld â’r Coleg, er mwyn cynnig sesiwn frechu galw heibio rhag Covid-19. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sydd heb gael brechiad i’w mynychu.

Er nad oes angen i bobl ifainc 16-17 oed gael caniatâd eu rhieni i gael brechiad, rydym yn argymell eu bod nhw’n trafod manteision ac anfanteision y brechiad gyda chi cyn mynd ati i’w gael. Mae’r Llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi gwybodaeth, gan y Cydbwyllgor, ar oblygiadau’r brechiadau Covid ar bobl ifainc, a gellir dod o hyd i’r wybodaeth yma:

JCVI statement on COVID-19 vaccination of children and young people aged 12 to 17 years: 4 August 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Byddwn yn darparu rhagor o fanylion i chi wrth iddynt ddod i’r amlwg, ond os oes gennych unrhyw bryderon yn y cyfamser, e-bostiwch covid19@stdavidscollege.ac.uk

Nôl