Cylchlythyrau

Gwanwyn 2019

Spring 2019

Hydref 2018

Hydref 2018

Gwanwyn 2018

Hydref 2017

Newsletter Autumn 2017 

Haf 2017

 Summer 2017 newsletter

Gwanwyn 2017

 

Hydref 2016

Newsletter Autumn 2016 CYM

Haf 2016

Gaeaf 2015/16

Newsletter Winter 1516

 

Hydref 2015

 

Rydym yn falch i gyhoeddi Cylchlythyr Haf 2014 gyda gwedd newydd sbon! Ar gyfer fersiwn PDF, cliciwch isod. Os hoffwch derbyn copi caled, ebostiwch ymholiadau@colegdewisant.ac.uk os gwelwch yn dda. 

 

Cylchlythyrau - Haf 2015

 

 

Gaeaf 2014/15 

 

Ar gyfer tymor yr Hydref / Gaeaf 2014/15, cynhyrchwyd cylchlythyrau i dynnu sylw at lwyddiannau'r myfyrwyr o ein hysgolion partner.

 

    

   

 

 

Haf 2014

Newsletter front summer 2014