Cyn-fyfyrwyr Coleg Dewi Sant 

Croeso i dudalen cyn-fyfyrwyr Coleg Catholig Dewi Sant. Hoffem gadw mewn cysylltiad â'n cyn-fyfyrwyr; i glywed yr hyn aethoch ymlaen i'w wneud ar ôl gadael y Coleg, ac i glywed yr atgofion o'ch amser yma.  

Mae croeso gennych i anfon ebost atom at enquiries@stdavidscollege.ac.uk, i gwblhau'r ffurflen isod, neu i ymuno â'n grŵp gweplyfr.