Cyn-fyfyrwyr Coleg Dewi Sant 

Croeso i dudalen cyn-fyfyrwyr Coleg Catholig Dewi Sant. Hoffem gadw mewn cysylltiad gyda phob un o'n cyn-fyfyrwyr, er mwyn clywed yr hyn aethoch ymlaen i'w wneud, ac i glywed atgofion o'ch amser yma.  

Mae croeso gennych i anfon ebost atom at enquiries@stdavidscollege.ac.uk, neu i ymuno â'n grŵp gweplyfr.