Cyngor Dilyniant

Mae Coleg Dewi Sant wedi ymrwymo i gynnig cyngor i fyfyrwyr er mwyn iddynt wneud penderfyniadau gwybodus am eu dilyniant, dewis y llwybr cywir iddyn nhw; boed, er enghraifft, yn brifysgol, cyflogaeth, prentisiaeth neu brofiad gwaith mewn blwyddyn bwlch.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Gyrfa Cymru i helpu myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol. Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor i helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau am swyddi, cyrsiau a hyfforddiant ar bob cam o'u gyrfa.

 

Cysylltu â Gyrfa Cymru:

Gwefan: Gyrfa Cymru

Sgwrs ar-lein ar Gyrfa Cymru

E-bostiwch eich ymholiad i post@careerswalesgyrfacymru.com

Ffoniwch 0800 028 48 44. Llinellau ar agor o 9yb i 9yh Dydd Llun - Gwener ac o 9yb - 12yp ar ddydd Sadwrn. 

Er nad oes Cynghorydd Gyrfaoedd yn y Coleg, Miss McLaren yw ein Rheolwr Cyrchfannau a Galwedigaethau a gall myfyrwyr fynd i weld hi am adnoddau Gyrfaoedd a Chyflogaeth ddefnyddiol ar gyfer bobl 16-19 mlwydd oed. Gall y cymorth yma cynnwys gwneud apwyntiad gyrfaoedd gyda Gyrfa Cymru yn eu swyddfeydd Charles St.