Oxford and Cambridge 

Cyngor Prifysgolion Grŵp Russell

""Mae Grŵp Russell yn cynrychioli 24 o'r prifysgolion mwyaf blaenllaw'r DU sy'n ymrwymo i gynnal y gwaith ymchwil gorau, phrofiad addysgu a dysgu rhagorol a chysylltiadau heb ei ail gyda busnesau a'r sector cyhoeddus. "

russellgroup.ac.uk

I'r rhai sydd â phroffil TGAU cryf gyda'r bwriad o symud ymlaen i un o'r Prifysgolion Grŵp Russell, rydym yn cynghori eich bod yn dewis o leiaf dau o'r pynciau 'hwyluso' canlynol ar gyfer Safon Uwch. Bydd myfyrwyr sy'n anelu at ennill graddau A* ac A ar lefel Safon Uwch yn cael eu hannog i gofrestru ar ein Rhaglen Anrhydedd.

 

Bioleg

Cemeg

Daearyddiaeth 

Ffiseg

Hanes (Modern)

Ieithoedd* (FfrangegAlmaeneg,, Sbaeneg, Cymraeg)

Llenyddiaeth Saesneg

Mathemateg a Mathemateg Pellach

 

Am fwy o wybodaeth ar y rhaglen Grŵp Russell, ewch i'r gwefan.

*Mae'r holl ieithoedd modern yn cael ei adnabod fel pynciau 'hwyluso' Grŵp Russell, oni bai ei fod iaith gyntaf yr ymgeisydd.