Mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cyrsiau Lefel 3 (Lefel A a BTEC) a Lefel 2 (TGAU a BTEC). Defnyddiwch y dolennau isod i ddarganfod mwy am bob cwrs sydd ar gael. 

Ar Lefel 3, mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cyrsiau BTEC, Lefel  A a chyrsiau Galwedigaethol CBAC. 

Gweld cyrsiau

Ar Lefel 2, mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cyrsiau blwyddyn sy'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd ddim yn cyrraedd y meini prawf mynediad ar gyfer ein cyrsiau Lefel 3. Mae'r Coleg hefyd yn cynnig rhaglen ail-sefyll Lefel 2 mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 

Gweld cyrsiau