Diogelu

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich diogelwch neu les, neu ddiogelwch neu les myfyriwr arall, mae’n hynod o bwysig eich bod yn siarad â rhywun.

Gallwch wneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Cysylltwch â

Alwyn Lloyd, Uwch Berson Dynodedig ar on 02920 431 883 (tu fas yng Nghaban 02)

Jamie Beynon, Dirprwy Uwch Berson Dynodedig ar 02920 431 853 (ystafell M09)

Sarah-Jane Bailey, Cydlynydd Lles a Diogelu (SBailey@stdavidscollege.ac.uk) Ystafell M08

Bydd Swyddog Diogelu Dynodedig yn siarad gyda chi o fewn 24 awr a chofnodi'r holl wybodaeth berthnasol gan ddefnyddio'r Cofnod Pryder Diogelu. Bydd hwn yn sail i unrhyw benderfyniad i gyfeirio a bydd yn cynnwys yr holl wybodaeth os mae cyfeirio yn digwydd.