Diploma Datblygiad Chwaraeon, Hyfforddi a Ffitrwydd

Cymhwyster
Diploma BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D*D 61% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 2 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon yn gyfwerth â 2 cymhwyster Safon Uwch a 120 credyd. Bwriad y cwrs yw rhoi i fyfyrwyr gyflwyniad i, a datblygu gwybodaeth o sgiliau sy’n ymwneud â’r chwaraeon a diwydiannau ffitrwydd.

Amcanion y cwrs yw: i ysgogi a chynnal diddordeb myfyrwyr mewn, a mwynhad o’r diwydiant chwaraeon; datblygu sgiliau chwaraeon ymarferol mewn amrywiaeth o chwaraeon; darparu cwrs priodol ar gyfer y rhai sy’n dymuno naill ai symud i gyflogaeth neu i fynd ymlaen i gymwysterau lefel uwch, megis cyrsiau HND neu radd.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Mae pob uned yn cael eu hasesu a’u graddio ‘llwyddo’, ‘teilyngdod’, neu ‘rhagoriaeth’ a mae gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster yn cael ei wobrwyo.

Mae’r diploma yn cynnwys tri ar ddeg o unedau a gyflwynir dros ddwy flynedd.


Unedau Orfodol

Rhaid i wyth uned gael eu darparu o’r canlynol:

Uned 1:Egwyddorionanatomeg a ffisioleg

Uned 2: Ffisioleg ffitrwydd

Uned 3:AsesuRisg

Uned 4: Hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu

Uned 5: Hyfforddi chwaraeon

Uned 6: Datblygu chwaraeon

Uned 7: Profion ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff

Uned 8: Chwaraeon Tîm Ymarferol

Uned 9: Chwaraeon Unigol Ymarferol


Unedau Opsiynol

Uned 10:GweithgareddauAntur ac AwyrAgored

Uned 11: Maeth Chwaraeon

Uned 13: Arweinyddiaeth

Uned 14:Ymarfercorff, iechyd a ffordd o fyw

Uned 22: Rheolau, rheoliadau a gweinyddu

Uned 26: Profiad gwaith

Beth Nesaf?

Bwriad y cwrs yw cyflwyno fyfyrwyr i’r diwydiant chwaraeon, gan eu galluogi i ymchwilio i ystod o feysydd astudio.

Gofynion Mynediad Penodol

Pump TGAU gradd C, neu teilyngdod ar gyfer OCR Lefel 2 Chwaraeon, a diddordeb mewn chwaraeon, yn academaidd ac yn ymarferol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.