DofE

Mewn ymdrech i gefnogi pob myfyriwr i ddysgu a magu hyder mewn amrywiaeth o sgiliau y tu hwnt i'r academaidd rydym wedi dod yn sefydliad trwyddedig ar gyfer Gwobrau Dug Caeredin. Mae myfyrwyr sydd â diddordeb mewn parhau â'u dilyniant yn y gwobrau, neu hyd yn oed am ddechrau'r wobr am y tro cyntaf yn cael y cyfle i symud tu allan i'r ystafell dosbarth ac archwilio, magu hyder, a meithrin sgiliau a fydd yn eu helpu mewn gwaith a bywyd. 

Mae busnesau a phrifysgolion fel ei gilydd yn cydnabod Gwobr Dug Caeredin fel safon o gyflawniad medrus. Dywed myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r wobr eu bod yn teimlo'n fwy sicr ac yn hyderus yn eu rheolaeth prosiect a sgiliau gwneud penderfyniadau. 

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y linciau isod: 

 

DofE