Dyddiadau Pwysig  

 

Tachwedd 2018

Dydd Mercher 14eg Tachwedd

  • Noson Agored (5yh - 8yh)

Dydd Mercher 21ain Tachwedd

  • Noson Agored (5yh - 8yh)

 

Rhagfyr 2018

Nos Fawrth Rhagfyr 11

  • Noson rhieni disgyblion Lefel 2 a'r Chweched Uchaf (5pm-8pm)

Dydd Llun 24ain Rhagfyr

  • Gwyliau Nadolig yn dechrau

 

Ionawr 2019

Dydd Llun 7fed Ionawr 

  • Tymor yn dechrau

 

Chwefror 2019

Dydd Llun 25ain Chwefror - Dydd Gwener 1af Mawrth 

  • Hanner Tymor

 

Ebrill 2019

Dydd Llun 15fed Ebrill - Dydd Gwener 26ain Ebrill 

  • Gwyliau'r Pasg

 

Mai 2019

Dydd Llun 27ain Mai - Dydd Gwener 31ain Mai 

  • Hanner Tymor

 

Gorffennaf 2019

Dydd Mawrth 9fed Gorffennaf

  • Tymor yn gorffen (staff)