Dyddiadau Pwysig  

 

Chwefror 2018

Dydd Llun 19eg Chwefror - Dydd Gwener 23ain Chwefror

  • Hanner tymor

 

Mawrth 2018

Dydd Mercher 7fed Mawrth

  • Ail-sefyll ffug arholiadau UG (PM)

Dydd Mercher 14eg Mawrth

  • Ail-sefyll ffug arholiadau Safon Uwch (PM)

Dydd Iau 29ain Mawrth 

  • Tymor yn gorffen

Dydd Gwener 30ain Mawrth

  • Dydd Gwener y Groglith

 

Ebrill 2018

Dydd Sul 1af Ebrill

  • Sul y Pasg

Dydd Llun 16eg Ebrill

  • Tymor yn dechrau

 

Mai 2018

Dydd Llun 28ain Mai - Dydd Gwener 1af Mehefin

  • Hanner tymor

 

Gorffennaf 2018

Dydd Mawrth 10fed Gorffennaf 

  • Tymor yn gorffen