Dyddiadau Pwysig  

 

 

 

 

Rhagfyr 2020

Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr Sesiwn Cynghori ar gyfer Cofrestriad 2021

Dydd Llun 7 Rhagfyr - Dydd Mawrth 8 Rhagfyr Marchnad Nadolig

Dydd Llun 7 Rhagfyr - Dydd Gwener 11 Rhagfyr Wythnos codi arian ar gyfer 'Crisis at Christmas'

Dydd Mercher 9 Rhagfyr Noson Rieni - Chweched Uchaf (4yp-7yh)

Dydd Mercher 16 Rhagfyr Gwasanaeth Carolau Nadolig

Dydd Llun 21 Rhagfyr - Dydd Gwener 1 Ionawr 2021 Gwyliau'r Nadolig

 

Ionawr 2021

Dydd Llun 4 Ionawr Dechrau Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 11 Ionawr - Dydd Gwener 15 Ionawr Ffug Arholiadau Uwch Gyfrannol (AS)

Dydd Llun 18 Ionawr - Dydd Gwener 22 Ionawr Ffug Arholiadau Safon Uwch (A2)  

Dydd Sadwrn 30 Ionawr Sesiwn Cynghori ar gyfer Cofrestriad 2021

 

Chwefror 2021

Dydd Iau 11 Chwefror Noson Rieni - Chweched Isaf (4yp-7yh) 

Dydd Llun 15 Chwefror - Dydd Gwener 19 Chwefror Hanner Tymor

Dydd Sadwrn 27 Chwefror Sesiwn Cynghori ar gyfer Cofrestriad 2021

 

Mawrth 2021

Dydd Llun 1 Mawrth - Dydd Gwener 5 Mawrth  Yr Ŵyl Galwedigaethau

Dydd Mercher 17 Mawrth  Noson Rieni Ychwanegol (4yp-6yh)

Dydd Llun 29 Mawrth - 9 Ebrill Gwyliau'r Pasg 

 

Ebrill 2021

Dydd Sadwrn 17 Ebrill Sesiwn Cynghori ar gyfer Cofrestriad 2021

 

Mai 2021

Dydd Gwener 14 Mai Dechrau Arholiadau TGAU ac Uwch Gyfrannol (AS)

Dydd Mawrth 25 Mai Dechrau Arholiadau Safon Uwch (A2) 

Dydd Llun 31 Mai - 4 Mehefin Hanner Tymor

 

Mehefin 2021

Dydd Llun 7 Mehefin Dechrau wythnosau trawsnewid o Uwch Gyfrannol (AS) i Safon Uwch (A2) 

Dydd Gwener 25 Mehefin Diwedd Tymor ar gyfer myfyrwyr Chweched Isaf 

 

Gorffennaf 2021

Dydd Mawrth 6 Gorffennaf Diwedd Tymor yr Haf