Dyddiadau Pwysig  

Gorffennaf 2018

Dydd Iau 5ed - Dydd Gwener 6ed Gorffennaf

  • Diwrnodau blasu i ymgeiswyr

 

Awst 2018

Dydd Iau 16eg  

  • Canlyniadau Lefel 3 yn cael eu cyhoeddi

Dydd Iau 23ain  

  • Canlyniadau Lefel 2 yn cael eu cyhoeddi

Medi 2018

Dydd Llun 3ydd

  • Tymor yn dechrau (myfyrwyr)