Dyddiadau Pwysig  

 

Mai 2019

Dydd Llun 20fed Mai

 • Cychwyn Arholiadau A2

Dydd Gwener 24ain Mai

 • Diwedd Arholiadau UG

Dydd Llun 27ain Mai – Dydd Gwener 31ain Mai

 • Hanner tymor

 

Mehefin 2019

Dydd Llun 3ydd Mehefin

 • Myfyrwyr y 6ed Isaf yn dychwelyd ar gyfer gwersi A2

Dydd Llun 17eg Mehefin

 • Diwedd yr Arholiadau A2 & TGAU

Dydd Mercher 19eg Mehefin

 • Diwrnod HMS - Ni fydd disgwyl i fyfyrwr y 6ed isaf fynychu’r safle ar gyfer gwersi. 

Dydd Gwener 28ain Mehefin

 • Diwedd Tymor i fyfyrwyr y 6ed Isaf a Lefel 2

 

Gorffennaf 2019

Dydd Llun 1af & Dydd Mawrth 2il Gorffennaf

 • Sesiynau blasu i ymgeiswyr

Dydd Mawrth 9fed Gorffennaf

 • Diwedd y Tymor (staff)

 

Awst 2019

Dydd Iau 15fed Awst

 • Dydd Canlyniadau UG/Lefel A

Dydd Iau 15fed - Dydd Mercher 21ain Awst

 • Dilyniant ar gyfer myfyrwyr y 6ed Isaf yn symud ymlaen i'r 6ed Uchaf
 • Dilyniant ar gyfer myfyrwyr y 6ed Uchaf yn dychwelyd ar gyfer RASMA

Dydd Iau 22ain Awst

 • Diwrnod canlyniadau TGAU
 • Ymrestru yn cychwyn (myfyrwyr newydd i gyd i fod ar gael*)

Dydd Gwener 23ain Awst

 • Ymrestru yn parhau (myfyrwyr newydd i gyd i fod ar gael*)

Dydd Llun 26ain Awst

 • Gŵyl Banc mis Awst

Dydd Mawrth 27ain Awst

 • Ymrestru yn parhau (myfyrwyr newydd i gyd i fod ar gael*)

Dydd Mercher 28ain Awst

 • Ymrestru yn parhau (yn y bore - myfyrwyr newydd i gyd i fod ar gael*)
 • Ymrestru ar gyfer myfyrwyr cyfredol sydd angen/yn dymuno cychwyn cwrs newydd UG (Yn y pnawn)
 • Caiff eich union ddyddiad ac amser ei gadarnhau yn ystod yr haf

 

Medi 2019

Dydd Sul 1af Medi

 • Rhyddhau'r amserlenni

Dydd Llun 2il Medi

 • Cychwyn y Tymor

 

Hydref 2019

Dydd Llun 28ain Hydref - Dydd Gwener 1af Tachwedd

 • Hanner tymor

 

Rhagfyr 2019

Dydd Llun 23ain Rhagfyr - Dydd Gwener 3ydd Ionawr

 • Gwyliau Nadolig

 

Chwefror 2020

Dydd Llun 17 - Dydd Gwener 21 Chwefror

 • Hanner tymor

 

Ebrill 2020

Dydd Llun 5ed - Dydd Gwener 17eg Ebrill

 • Gwyliau'r Pasg

Dydd Sul 12fed Ebrill

 • Dydd Sul y Pasg

 

Mai 2020

Dydd Llun 25ain - Dydd Gwener 29ain Mai

 • Gwyliau'r Pasg

 

Gorffennaf 2020

Dydd Mawrth 7fed Gorffennaf

 • Diwedd tymor