Dyddiadau Pwysig  

 

Awst 2021

Dydd Mawrth 10fed Awst 2021 Canlyniadau Safon Uwch  

Dydd Iau 12fed Awst 2021 Canlyniadau TGAU  

 

Medi 2021

Dydd Llun 6ed Medi  Gwersi'n dechrau ar gyfer Tymor yr Hydref

 

Hydref 2021

Dydd Llun 25ain - Dydd Gwener 29ain Hydref Hanner Tymor 

 

Rhagfyr 2021

Dydd Gwener 17eg Rhagfyr  Diwedd Tymor yr Hydref

 

Ionawr 2022

Dydd Mawrth 4ydd Ionawr Dechrau Tymor y Gwanwyn

 

Chwefror 2022

Dydd Llun 21ain - Dydd Gwener 25ain Chwefror Hanner Tymor

 

Ebrill 2022

Dydd Gwener 8fed Ebrill Diwedd Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 25ain Ebrill Dechrau Tymor yr Haf 

 

Mai 2022

Dydd Llun 30ain Mai - Dydd Gwener 3ydd Mehefin Hanner Tymor