Dyddiadau Pwysig  

 

Hydref 2019

Dydd Gwener 25 Hydref

  • Diwrnod HMS i fyfyrwyr

Dydd Llun 28ain Hydref - Dydd Gwener 1af Tachwedd

  • Hanner tymor

 

Rhagfyr 2019

Dydd Llun 23ain Rhagfyr - Dydd Gwener 3ydd Ionawr

  • Gwyliau Nadolig

 

Chwefror 2020

Dydd Llun 17 - Dydd Gwener 21 Chwefror

  • Hanner tymor

 

Ebrill 2020

Dydd Llun 5ed - Dydd Gwener 17eg Ebrill

  • Gwyliau'r Pasg

Dydd Sul 12fed Ebrill

  • Dydd Sul y Pasg

 

Mai 2020

Dydd Llun 25ain - Dydd Gwener 29ain Mai

  • Gwyliau'r Pasg

 

Gorffennaf 2020

Dydd Mawrth 7fed Gorffennaf

  • Diwedd tymor