eduroam

Ar gyfer gosod eduroam, cliciwch yma.

Ar gyfer sefydlu rhwydwaith eduroam, cliciwch yma.

Beth yw eduroam?

Gwasanaeth yw eduroam sy'n caniatáu i aelodau o'r Coleg ac ymwelwyr i gael mynediad i wasanaethau rhwydwaith ar y safle ac mewn sefydliadau sy'n cymryd rhan yn fyd-eang gan ddefnyddio eu cymwysterau mewngofnodi. Rydym yn darparu mynediad i'r rhwydwaith 'cartref' a chydymffurfiaeth gyda'r rhwydwaith 'ymwelwyr' er mwyn i ddefnyddwyr o'r Coleg cael mynediad yn ddi-dor i'r Wi-Fi mewn sefydliadau eraill, ac i ymwelwyr gallu cael mynediad i Wi-fi y Coleg tra ar y safle mewn modd diogel.

 

Sut ydw i'n cael mynediad?

Nid oes unrhyw ofyniad penodol ar gyfer ymyrraeth gan y swyddogaeth Cefnogi TG. Cyfeiriwch at y dolenni uchod am gyfarwyddiadau ar sut i gysylltu. Y broblem fwyaf cyffredin yn y fformatio yw'r enw defnyddiwr sydd angen, fydd hon yr un fath â'ch cyfeiriad e-bost e.e FyEnwDefnyddiwr@stdavidscollege.ac.uk, eich cyfrinair yw eich cyfrinair rhwydwaith presennol. Ewch i'r dolenni uchod am fanylion am sut i gael mynediad gyda'chsystem weithredu benodol.

Mae pob defnyddiwr yn cael eu rheoli gan y Polisi Crwydro JANET, a hefyd Polisi Defnydd Derbyniol TG y Coleg. Os oes gennych broblemau, cysylltwch â'r ddesg gymorth TG yn y CAD neu e-bostiwch ITSupport@stdavidscollege.ac.uk.    

 

Ymweld â'r Coleg

Dylai pobl sy'n ymweld â'r Coleg cwblhau'r broses sefydlu tra yn eu sefydliad cartref, sy'n caniatáu i unrhyw broblemau gael eu hunioni gyda chymorth eu hadran cefnogi TG eu hun. Dylech gysylltu â'ch adran cefnogi TG os cewch unrhyw broblemau tra ar y safle, a hefyd gwirio statws y gwasanaeth eduroam yn eich sefydliad.

Sganio am offeryn CAT eduroam