Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) 

 

Beth yw LCA?

Taliad wythnosol o £30 i helpu gyda chostau Addysg Bellach (16-18 oed) yw Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Darperir taliadau bob 2 wythnos, cyhyd eich bod yn cyrraedd gofynion presenoldeb, perfformiad, ac ymddygiad eich ysgol neu'ch coleg. 

 

Ffurflen Gais

I anfon cais am LCA, bydd rhaid cwblhau'r ffurflen gais yma. 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais

 

Nodiadau Cyfarwyddyd

Defnyddiwch y ddogfen 'Nodiadau Cyfarwyddyd' isod wrth gwblhau'r ffurflen gais.

Cliciwch yma am Nodiadau Cyfarwyddyd